โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2

กิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2
Card image cap

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาล อสม. สมาชิกสภา อบต. ผู้นำ ร่วมกันพ่นหมอกควัน ละอองฝอย แจกทรายเคมีฟอท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com