กองคลัง

   

   
   

นางฐานุ    เรืองทอง 

 

 

 

  ผู้อำนวยการกองคลัง    

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาววรรณา    เรืองขจร 

 

 

 

   นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการ    
   

 

   
 น.ส.ภัสรา   วงษ์ขวัญเมือง  

 

 

 น.ส.ศราวรรณ   เชื้อชมกุล

คนงานทั่วไป  

 

 

   คนงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com