กองช่าง

 

 

 

 

   

 

 

นางธนภร   สุขพัฒนสมบัติ

   
 

 

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

   

 

 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

   
         
     นายพิษณุ     กาละ    

 

 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

    นางสาวอรพรรณ   ศรีภักดี    

 

  

คนงานทั่วไป 

   องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 222 หมู่ 3 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 035-472681 
e-mail : tontan-suphan@hotmail.com

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุด บนบราวเซอร์ Google Chrome & Firefox ความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1366x768pixel และไม่เกิน 1600x1200pixel

©สงวนลิขสิทธิ์ 2563 โดย dusitsolution.com