องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.ต้นตาล)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาสองพี่น้อง
  เลขที่ 730-6-01254-1
  ชื่อบัญชี : อบต.ต้นตาล