หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอชมทุ่ง-สุ่มปลายักษ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2564 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหอชมทุ่ง-สุ่มปลายักษ์ หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2564 ]



จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหอชมทุ่ง-สุ่มปลายักษ์ หมู่ที่ 6 กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2564 ]



จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๖ จากบริเวณข้างที่นานายสำรวม ปุยเงินถึงบริเวณแปดแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]



จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณสะพาน ๓-๔ ถึงนาวัดสองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]



จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]



จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณแยกถนนลาดยาง ถึง บริเวณข้างบ้านนายณรงค์ ศรีประจันต์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]



จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณแปดแยก ถึง บริเวณข้างที่นานายประเสริฐ รุ่งแจ้งดี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]



จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]



จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]



จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]



จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]



จ้างประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองพี่น้อง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]



ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]



จ้างเครื่องจักรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]



ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2563 ]



จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียนเลขที่ กข ๗๑๘๐ สพ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุหินคลุกและทรายถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]



จ้างเรือร่วมขบวนแห่/ประดับตกแต่งเรือและเครื่องเสียงประจำบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]



จ้างจัดพิธีเปิด/กิจกรรมการแสดง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้กิจกรรมนุ่งโจงห่มสไบสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง สุ่มปลายักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]



จ้างเครื่องเสียง ที่ใช้ในบริเวณงาน/ไฟฟ้าแสงสว่างกลางคืน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้กิจกรรมนุ่งโจงห่มสไบสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง สุ่มปลายักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]



จ้างจัดสถานที่บริเวณสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้กิจกรรม นุ่งโจงห่มสไบสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง สุ่มปลายักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]



จ้างงานประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-ญวน ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]



จ้างจัดสถานที่และประดับตกแต่ง/เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]



จ้างจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2563 ]



จ้างเครื่องจักรลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]



จ้างจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-472-681 โทรสาร : 035-472-681 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-9826499
 
จำนวนผู้เข้าชม 110,038 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10