หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นตาล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนางไสว อินพลับ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณข้างที่นางพนอ ผ่องแผ้ว ถึงบริเวณสะพานไม้ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำหรับงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนางไสว อินพลับ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนางไสว อินพลับ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณข้างที่นางพนอ ผ่องแผ้ว ถึงบริเวณสะพานไม้ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณข้างที่นางพนอ ผ่องแผ้ว ถึงบริเวณสะพานไม้ หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และ น้ำยาโพลิเมอร์ บริเวณสะพานรางอีไฟ ถึง บริเวณถนนทางหลวง 3260 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ บริเวณทางเข้าบ้านดินสอ ถึง บริเวณที่นานายมกรเทศ เทศกาญจนา หมู่ที่ 6 กว้าง 6.00 ม.ยาว 1,700.00 ม. หนา 0.05 ม. ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และ น้ำยาโพลิเมอร์ บริเวณบ้านนางนันท์ เหยื่อแสวง ถึง บริเวณทางเข้าบ้านดินสอ หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ และโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน ๒ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ? ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองพี่น้อง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖) จำนวนเด็ก ๑๘ คน คนละ ๓๖ บาท จำนวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกงูเห่า ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๙๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และ น้ำยาโพลิเมอร์ บริเวณสะพานรางอีไฟ ถึง บริเวณถนนทางหลวง 3260 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ง [ 12 พ.ค. 2566 ]ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และ น้ำยาโพลิเมอร์ บริเวณสะพานรางอีไฟ ถึง บริเวณถนนทางหลวง 3260 หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยการปรับปรุงพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ บริเวณทางเข้าบ้านดินสอ ถึง บริเวณที่นานายมกรเทศ เทศกาญจนา หมู่ที่ 6 กว้าง 6.00 ม.ยาว 1,700.00 ม. หนา 0.05 ม. ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี [ 11 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔ ตร.ม. โดยสังเขป รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๙-๖๒-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณบ้านนายชาตรี สำเนียงงาม ถึง หน้าบ้านนายวุฒิพงษ์ โชวเกษม หมู่ที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๒๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กขนาด ๒ บาน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-472-681 โทรสาร : 035-472-681 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-9826499
 
จำนวนผู้เข้าชม 4,677,945 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10