หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต้นตาล
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ต้นตาล บ้านเมืองน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย ห่วงใยคุณภาพชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์บูรพาจารย์ ลือนามหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ก้าวนำการเกษตร”
วิสัยทัศน์ อบต.ต้นตาล
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานและครอบคุม ทุกพื้นที่
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตทั้งกาย
และใจที่ดี
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมด้านการศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบไป
  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  ส่งเสริมให้ประชาชนเทิดทูนสถาบัน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการศึกษา
เป้าประสงค์
  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป้าประสงค์
  เสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมภิบาล
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
  สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
  พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035-472-681 โทรสาร : 035-472-681 ต่อ 18
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-9826499
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,138,553 เริ่มนับ 9 มี.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10